HVEM GÅR TIL KIROPRAKTOR?

Kiropraktorer er eksperter på å undersøke, diagnostisere og behandle plager/smerter i nerve-muskel- og skjelettsystem, eller muskel-/skjelettlidelser som det oftest kalles.

 

kiropraktor3

Rygg og nakkesmerter er den vanligste årsaken til at folk oppsøker kiropraktor. Hodepine, svimmelhet og skulderlidelser er i økende grad grunn til at folk velger hjelp. Sannsynlig henger dette sammen med dagens livsstil med en stressende hverdag kombinert med stillesittende data arbeid samt for mye ro på fritiden. Vi anbefaler en daglig form for aktivitet for er med på å myke opp stive muskler og ledd. Kiropraktorer undersøker og evt. behandler alle muskelskjelettlidelser i hele bevegelsesapparatet.

Hvis kiropraktoren mener andre vil være bedre egnet til å løse et problem vil han/hun henvise deg til rette instans. Med vår autorisasjon kan vi henvise til det resterende helsevesen i motsetting til en del andre grupper som kaller seg ”spesialister” heriblant naprapat og osteopat. I tillegg til overnevnte plager er de vanligste tilstandene kiropraktoren behandler følgende, hodepine, svimmelhet, arm smerter, brystsmerter, bekken- og hoftesmerter, kne, ankel og forsmerter. Vi ser pasienter i alle aldersgrupper, fra spedbarnsalder til alderdom. Naturlig nok er det en overvekt av de i midten av yrkesaktiv alder. Kjønnsfordeling er omtrent lik. Ettersom levealder går opp utgjør pensjonister en økende andel.

Smerter i muskler og ledd er den hyppigste årsaken til at folk oppsøker helsevesenet. Det er den lidelsen som gir størst sykefravær og evt. uføretrygd. Kostnadene for samfunnet er enorme og for den enkelte som rammes med smerter og nedsatt livskvalitet. Ca 25 prosent av alle med muskelskjelettsmerter oppsøker kiropraktor i følge Statistisk Sentralbyrås helseundersøkelse. Denne prosentandelen er økende. Så hvis du trenger hjelp for smerter i muskler og ledd så er det ingen grunn for ikke å oppsøke en behandlergruppe som både kan diagnostisere og behandle.