GENERELT OM NAKKESMERTER

Nær halvparten av alle kiropraktorens pasienter oppsøker hjelp for nakke relaterte symptomer. Nakkens funksjoner er komplisert og spiller en helt sentral rolle i bevegelsesapparatet.

nakke svimmelhet hodepine video

Nakkens bevegelser består av et komplisert samspill mellom ledd, følsom dyp muskulatur og store deler av nervesystemet. Vi er derfor helt avhengig av en god nakkefunksjon for å holde balansen, utføre presise bevegelser og orientere oss etter sanseinntrykk fra syn og hørsel. Blir det feil i ett av disse systemene påvirkes dette samspillet på en negativ måte med påfølgende smerter og ubehag fra nakken. Nakken vår er veldig bevegelig og er derfor spesielt utsatt for smerter etter akutte skader som f.eks. whiplash, slag eller fall. Overbelastninger av muskler og ledd fra ensidige belastninger over tid kan gi kroniske og vedvarende smerter fra nakkeregionen. Dette er typiske årsaker man ser ved stressnakke eller anspenthet. Røntgen eller MR kan vise slitasje eller degenerative forandringer og prolaps som er med på å påvirke nakkefunksjonen negativt. Nakken kan også være opphav til en rekke symptomer som hodepine, migrene, svimmelhet og symptomer ut i armene.

En kiropraktorer har som misjon å hjelpe folk til et bedre liv med kiropraktikk. Mange pasienter velger en kiropraktor til å behandle nakkesmertene fordi de har tillitt og trygghet til at kiropraktoren kan hjelpe dem. Vi i Kiropraktorgruppen har som mål å informere flest mulig om at kiropraktikk faktiske hjelper. Vi har samlet seriøse klinikker over hele landet for å kunne gi et best mulig kiropraktisk tilbud til alle.

Rask behandling, raskere tilbake

er et prinsipp kiropraktorer har sett fungere i alle år, som særlig idretten har tatt inn over seg, men ikke allmennheten. Altfor ofte hører pasienter at det går nok over. Mens på klinikkene våre ser vi derimot at ryggplagene ofte ikke går over av seg selv og man kan få et tilbakevendende problem. Kiropraktorer prøver derfor å ha kort ventetid på akutte skader da vi mener det er viktig at pasienter raskt tar kontakt for en kvalifisert vurdering av sine plager. Muskel- og skjelettlidelser er den hyppigste årsaken til sykefravær. Langtidssykemeldinger koster det norske samfunn 86 milliarder kroner hvert år. En norsk undersøkelse fra 2003 viste blant et utvalg yrkesaktive at 33% rapporterte om nakkeplager i en eller annen grad i løpet av siste måned. I en annen undersøkelsen rapporterte 36% om å ha opplevd nakkesmerter den siste uken. Faren for at plagene blir kroniske hvis man ikke får hjelp er stor.

Kiropraktisk behandling av nakkesmerter søker å gjenopprette normal funksjon i bevegelsesapparat og nervesystem. Dette reduserer smerte, fremmer generell helse og gir økt livskvalitet slik at man kan gjenoppta normale daglige aktiviteter raskest mulig.

Hva gjør en kiropraktor?

Kiropraktoren bruker hovedsakelig hendene i selve behandlingen og utfører en rekke metoder og teknikker for å gjenopprette normal funksjon i nakkens ledd, muskler, bindevev og nervesystem.

  • Spesifikk leddbehandling
  • Tøyninger
  • Muskulære teknikker
  • Nevrologiske vurderinger
  • Stabiliserende trening
  • Øvelser, råd og veiledning

Ved behandlinger av pasienter blir det lagt vekt på å se pasienten i helhetsperspektiv etter en totalvurdering.

Ta kontakt med oss i dag ikke vent til i morgen!