KIROPRAKTIKK

Kiropraktikk omfatter diagnostikk, behandling og forbygging av plager i nerve- muskel- og skjelettsystemet. Målsetting ved behandling er å gjenopprette normal funksjon i bevegelsesapparatet og nervesystem.

 

kiropraktikk2

Manipulasjon eller kiropraktisk korrigering av ledd i ryggsøylen er et av våre hovedverktøy for å bedre funksjon og gi mindre smerter. Ved feilfunksjon i ryggsøylen får du nedsatt bevegelse og smerter fra det aktuelle leddet. Mange kaller alle rygg- og nakkesmerter for muskulære. Det er for så vidt riktig, men man må tenke på hva som styrer musklene. Her kommer nervesystemet inn og signalene som sendes. Når vi behandler ledd med manipulasjon så er det for å påvirke signalene i nervesystemet til den eller de muskelgruppene som står i spenn/krampe og forårsaker ”låsing” av ledd.

Utviklingen av kiropraktikk har vært stor de siste årene. Ikke minst i Norden hvor utdannelsen på Universitet i Odense er en av grunnene. Vi forventer at det blir utdannelse av kiropraktorer på universitetsnivå i Norge om kort tid. Kiropraktikk er blitt en moderne, kunnskapsbasert helseprofesjon. Vi er nå en integrert del av det etablerte helsevesenet og deltar i flere forskningsprosjekter.Flere klinikker i kiropraktorgruppen er støttespiller for forskning.

For å kunne kalle deg kiropraktor må du i dag ha 6 års utdannelse på universitetsnivå, inkludert turnus. Det er kun kiropraktorer som har så lang utdannelse innen undersøkelse og behandling av muskel- og skjelettlidelser. Alle kiropraktorene i KIROPRAKTORGRUPPEN har utdannelse fra anerkjente akademiske institusjoner. I tillegg er alle medlemmer av Norsk Kiropraktorforening hvor bl.a. kursplikt er pålagt.

Vi har status som primærkontakt med selvstendig behandleransvar på linje med leger, tannleger og psykologer. Alle medlemmene i kiropraktorgruppen er godkjent av statens autorisasjonskontor for helsepersonell.

Kiropraktoren kan henvise deg direkte til røntgen/CT/MR/ultralyd,  og til legespesialist. Vi kan sykemelde inntil 12 uker. På grunn av vår autorisasjon kan du oppsøke kiropraktor direkte uten henvisning og deler av behandlingshonoraret er dekket. (HELFO)