KRONISKE SKULDERSMERTER

Hvis du har hatt skuldersmerter i over tre måneder kan dette kategoriseres som kronisk. Det viktig å kjenne til symptomene ved akutte skuldersmerter slik at man kan stoppe det før det blir kroniske smerter som ofte tar tid å behandle.Hvis du har hatt vondt i skuldrene over en lengre periode er det viktig å besøke en kiropraktor.

Rask behandling, raskere tilbake er et prinsipp kiropraktorer har sett fungere i alle år, som særlig idretten har tatt inn over seg, men ikke allmennheten. Altfor ofte hører pasienter at det går nok over. Mens på klinikkene våre ser vi derimot at ryggplagene ofte ikke går over av seg selv og man kan få et tilbakevendende problem. Kiropraktorer prøver derfor å ha kort ventetid på akutte skader da vi mener det er viktig at pasienter raskt tar kontakt for en kvalifisert vurdering av sine plager. Muskel- og skjelettlidelser er den hyppigste årsaken til sykefravær. Langtidssykemeldinger koster det norske samfunn 86 milliarder kroner hvert år.

Kiropraktisk behandling av skuldersmerter søker å gjenopprette normal funksjon i bevegelsesapparat og nervesystem. Dette hjelper med å redusere smerte, fremme generell helse og gi økt livskvalitet slik at man kan gjennoppta normale daglige aktiviteter raskest mulig. Ved behandlinger av pasienter blir det lagt vekt på å se pasienten i helhetsperspektiv etter en totalvurdering. Kiropraktoren bruker hovedsakelig hendene i selve behandlingen og utfører en rekke metoder og teknikker for å gjenopprette normal funksjon i skulderbuens ledd, muskler, bindevev og nervesystem.

 • Spesifikk leddbehandling
 • Tøyninger
 • Muskulære teknikker som triggerpunktsbehandling
 • Nevrologiske vurderinger
 • Stabiliserende trening
 • Øvelser, råd og veiledning
 • Trykkbølge behandling
 • God funksjon i nakken og i brystryggen/mellom skulderbladene er viktig for å unngå skuldersmerter

 

Ta kontakt med oss idag og ikke vent til imorgen!

Ved kroniske smertetilstander er det ofte behov for et tverrfaglig samarbeid da det er mye som skal rettes opp og forskjellige terapeuter utfører forskjellige tiltak. Ofte jobber kiropraktorer tett sammen med andre faggrupper og kan anbefale supplerende behandlinger eller undersøkelser.

Muskulære plager er hyppige og vanlige diagnoser ved vedvarende skuldersmerter er

1. Senebetennelser
De største leddnære musklene som stabiliserer skulderleddet heter supraspinatus og infraspinatus. Supraspinatustendinitt eller infraspinatustendinose er vanlig årsak til kroniske smerter. Disse utgjør deler av det vi kaller rotatorcuffen. Det er i senene til disse musklene at det som oftest blir betennelse. Når en sene er betent oppstår smerter når muskelen brukes, spesielt når armen løftes over hodet. Det er flere slimposer i skulderbuen som kan bli betente og benevnes da for en bursitt. Subacromial eller subdeltoid bursitt er vanlig årsak til kroniske skuldersmerter. En annen betegnelse for dette er Impingement syndrom.

Vanlige symptomer ved senebetennelse/impingement

 • Skarp smerte i skulderen når en løfter armen sideveis og opp, særlig over skulderhøyde.
 • Smerter om natten, spesielt ved ligging på skulder
 • Begrenset bevegelse av armen når man tar opp på ryggen
 • Verk i overarmen rett nedenfor skulderen, noen ganger helt ned til underarm og hånd.
 • Hoven, varm og øm muskulatur

 

2. Forkalkninger i skulderen
Ved langvarig betennelse og overbelastning oppstår det arrvev og forkalkninger langs senen som blir fortykket. Forkalkningene kan sees på røntgenbilder og kan gi opphav til kronisk impingement syndrom.

3. Frossen skulder
Når betennelse oppstår i skulderleddets leddkapsel kalles det frossen skulder, eller adhesiv kapsulitt. Dette oppstår gjerne som en spontan reaksjon hos pasienter som har hatt skulderplager tidligere eller etter skader som brudd i overarm eller håndledd. Tilstanden er svært smertefull den første tiden, samtidig som skulderleddet tilstivnes og vanskeliggjør løft av armen. Etter hvert avtar smertene, men skulderleddet er fortsatt stivt i mange måneder. De fleste blir bra etter en tid og får bevegeligheten tilbake i løpet av 1-2 år. Det er viktig at disse pasientene kommer raskt til vurdering hos kiropraktor for å få vurdert riktig behandling.

4. Skuldersmerter kan også stamme fra nakken
Slitasjeforandringer eller nakkeprolaps kan gi smerter ut i skuldrene. Dette er viktig å finne ut av slik at man mottar riktig behandling!