RØNTGEN OG MR BRYSTRYGGEN

Ved traumatiske smerter i brystkassen eller mellom skulderbladene er det viktig å ta røntgen, CT eller MR av brystryggen eller Thoracal columna for å utelukke alvorlig skade. Røntgenundersøkelser kan fremstille bilder av skjelettet som kan være avgjørende for diagnose og behandling.
Røntgenundersøkelser av ryggraden mellom skulderbladene utføres for å vurdere

 1. Brudd
 2. Feilstillinger, skjevheter eller scoliose
 3. Slitasje forandringer, degenerative forandringer eller arthritt
 4. Sclerose (økt bendannelse på virvlene)
 5. Sykdommer som rammer skjelettet som f.eks. Revmatiske lidelser som Bechtrews sykdom
 6. Scheuermanns sykdom
 7. Alvorlig patologi som f.eks. kreft

MR-undersøkelser av brystryggen utføres for å vurdere

 1. Prolaps,
 2. Bukene skiver
 3. Degenererte eller høydereduserte mellomvirvelskiver
 4. Alvorlig patologi som f.eks. kreft
 5. Nevrologiske sykdommer i nervesystemet som f.eks. Multippel Sclerose/MS.

Røntgen, MR og CT undersøkelser er viktig supplement til å få stilt riktig diagnose. Ofte fremkommer ikke bekkensmertene på røntgen eller MR bildene slik at anamnese eller opptak av sykehistorien og den kliniske undersøkelsen fortsatt er meget viktig. Røntgen og MR diagnostikk vil sammen med den kliniske undersøkelsen hjelpe kiropraktoren å stille riktig diagnose for deretter kunne gi eller anbefale den optimale behandlingen.