NÅR SKAL JEG OPPSØKE HJELP VED SMERTER I SKULDER?

Når du har lest gjennom symptomer ved skuldersmerter er det viktig å stille seg spørsmålet når man skal oppsøke hjelp.

Vi ser at flere og flere velger kiropraktorer til å vurdere og behandle sine skulderplager på en trygg og effektiv måte. Nedenfor lister vi opp en del smerter og situasjoner hvor vi anbefaler å kontakte kiropraktor snarest

  • Skarp smerte når du løfter arme opp langs siden eller over hodet
  • Natte smerter, spesielt når du ligger på skulderen
  • Verkende smerte i skulderregionen
  • Nakkesmerte som stråler ut mot skuldrene

Det mest sentrale i kiropraktorens undersøkelse er å lokalisere årsaken til smertene. Ofte ser vi at det foreligger en funksjonsfeil hvor samspillet mellom muskler og ledd ikke fungerer. Disse funksjonsfeilene kan skape irritasjon av lokale muskler og vev og kan påvirke smertemekanismer lokalt og sentralt i nervesystemet. Kiropraktisk behandling vil alltid måtte tilpasses pasientens helsetilstand. Som regel vil behandlingen omfatte manipulasjon av ryggraden og lokal bløtvevsbehandling etter at manipulasjonsgrepet er utført. Behandlingen er som regel smertefri og uten bivirkninger. Det er også viktig at man tøyer ut stive og stramme muskler og prøver å styrke opp regionen med øvelser. Kiropraktoren kartlegger hva som blir riktig behandling for deg.

Billeddiagnostikk som røntgen, MR, CT eller Ultralyd er undersøkelser som kiropraktoren kan henvise til på lik linje med leger. Dette gir oss viktig tilleggsinformasjon og er med på å kunne tilrettelegge et best mulig behandlingsregime. Trykkbølgebehandling er en svært vanlig behandlingsform ved skuldersmerter og senebetennelser. Hør med din kiropraktor om Trykkbølgebehandling er noe for deg. Noen ganger ender skuldersmerter opp med skulderoperasjoner. Kiropraktorer kan henvise pasienter videre til smerteklinikker, legespesialister og sykehus for vurdering av operasjon.