NAKKESLENG/WHIPLASH

Nakkesleng kommer når hodet får et sleng enten rett fram eller til siden i rask fart. Som oftest kommer nakkesleng fra bilulykker, men man kan også få det ved sportsulykker, slag eller om man faller.

Nakken er veldig sårbar når den blir utsatt for ytre påkjenninger som ved bilulykker, slag eller fall. Nakken er veldig bevegelig og det oppstår lett skader på muskler, ledd eller leddbånd når nakken utsettes for slike krefter. Nakken blir akutt stiv og vond med nedsatt bevegelse og ofte opplever pasientene hodepine eller svimmelhet. Vi anbefaler at man tar kontakt med lege, legevakt eller kiropraktor for en vurdering og registrering av plagene.

Noen symptomer på nakkesleng

  • Akutte smerter i nakken eller gradvis tiltagende stivhet etter noen timer eller dager
  • Hodepine, svimmelhet eller konsentrasjonsvansker
  • Smerter i bryst-/korsrygg, det er ikke bare nakken som er utsatt under en whiplash men hele ryggsøylen
  • Hjernerystelse
  • Smerter i kjevene, symptomer fra øreregionen eller ansiktet

Det er kanskje overraskende at så mange som 50% av de som er i en whiplashulykke rapporterer om smerter i korsryggen i tillegg til nakkesmerter. Det er ca 10% som blir plaget av kroniske smerter fra nakkeregionen etter whiplashulykker. Det er derfor viktig å få tidlig undersøkelse slik at man får tatt en vurdering og gitt pasienten gode råd. Det er vanskelig å si på forhånd hvem som får langvarige plager eller post-whiplash syndrom. Da er det veldig viktig at saken og hendelsesforløpet med beskrivelse av de akutte symptomene foreligger for senere kontakt med Nav eller forsikringsselskap. Kiropraktorer behandler og vurderer nakker hele dagen og er godt skolert til å undersøke om du har whiplash.

Kiropraktorer har med sin 6 årig utdannelse den lengste utdannelsen av de faggruppene som behandler muskel- og skjelettlidelser. Kiropraktorer er autorisert helsepersonell. Det innebærer at kiropraktorer ved behov kan henvise pasienter til røntgen/MR eller CT undersøkelser på lik linje med leger. Dette er rettigheter som andre faggrupper som fysioterapeuter, naprapater, osteopater eller akupunktører ikke har. Ofte er det behov for et tverrfaglig samarbeid når smertene har blitt kroniske. En kiropraktor kan også henvise pasienter videre til legespesialister eller sykehus. I tillegg kan en kiropraktor sykemelde en pasient i opptil 12 uker. Med dette kan kiropraktoren følge opp pasientene tettere i jobbsituasjonen og ha en god dialog med arbeidsplassen og Nav. Vi kan tilby et trygt og skreddersydd behandlingsopplegg sett ut fra pasientens helsetilstand og behov.

Kiropraktorer har som misjon å hjelpe folk til et bedre og mer funksjonelt liv med kiropraktikk. Vi i Kiropraktorgruppen har som mål å informere flest mulig om at kiropraktikk faktisk hjelper. Kiropraktorgruppen har samlet seriøse klinikker over hele landet for å kunne gi et best mulig kiropraktisk tilbud til alle.

Rask behandling, raskere tilbake er et prinsipp kiropraktorer har sett fungere i alle år, som særlig idretten har tatt inn over seg, men ikke allmennheten. Altfor ofte hører pasienter at det går nok over. Mens på klinikkene våre ser vi derimot at ryggplagene ofte ikke går over av seg selv og man kan få et tilbakevendende problem. Kiropraktorer prøver derfor å ha kort ventetid på akutte skader da vi mener det er viktig at pasienter raskt tar kontakt for en kvalifisert vurdering av sine plager.