RØNTGEN OG MR AV BEKKEN

Bekkenregionen består av bekkenleddene eller Iliosacralleddene, hofteleddene og bekken/underliv. Ved traumatiske (fall, slag eller ulykke) rygg eller bekkensmerter er det viktig å ta røntgen/CT eller MR for å utelukke alvorlig skade. Røntgenundersøkelser kan fremstille bilder av skjelettet som kan være avgjørende for diagnose og behandling.

Røntgenundersøkelser av korsrygg og bekken utføres for å vurdere

  1. Brudd
  2. Feilstillinger eller skjevheter
  3. Slitasje forandringer, degenerative forandringer eller arthritt
  4. Beinlengdeforskjell hvis man tar stående bekken med vater
  5. Sykdommer som rammer skjelettet som f.eks. Revmatiske lidelser som Bechtrews sykdom eller leddgikt
  6. Beinskjørhet
  7. Alvorlig patologi som f.eks. kreft

MR-undersøkelser av bekkenet eller Iliosacralleddene utføres for å vurdere

  1. Slitasjeforandringer
  2. Betennelsestilstander som sacroilitt
  3. Inflammatorisk ryggsykdomer som f.eks. Bechtrew.

Røntgen eller MR kan også tas av hofteleddene for vurdering av hofteleddsarthrose eller av halebeinet (os coccygis) for vurdering av brudd eller feilstillinger. Røntgen, MR og CT undersøkelser er viktig supplement til å få stilt riktig diagnose. Ofte fremkommer ikke bekkensmertene på røntgen eller MR bildene slik at anamnese eller opptak av sykehistorien og den kliniske undersøkelsen fortsatt er meget viktig. Røntgen og MR diagnostikk vil sammen med den kliniske undersøkelsen hjelpe kiropraktoren å stille riktig diagnose for deretter kunne gi eller anbefale den optimale behandlingen.

Røntgen og MR av bekkenregionen gjøres etter bestilling fra en kiropraktor. Finn din nærmeste kiropraktor hvis du føler dette er nødvendig.