PROLAPS I NAKKEN

Ryggsøylen består av 24 virvler og mellom hver ryggvirvel ligger det en bruskskive som kalles mellomvirvelskiven. Mellomvirvelskivene har en viktig støtdempende funksjon i ryggraden vår. Mellomvirvelskivene består av en myk kjerne me en hardere ytre flate rundt. Den harde ytre ringen består av flere ringer og disse kan sprekke opp og det indre kjernematerialet kan bli presset ut fra sin normale sentrale beliggenhet og man har et prolaps. Nakkeprolapser er relativt hyppige og er vanligst i aldersgruppen +/- 40 år.

MR undersøkelser er den beste undersøkelsesmetoden for å vurdere skiveprolapser. Kiropraktorer har med sin 6 årig utdannelse den lengste utdannelsen av de faggruppene som behandler muskel- og skjelettlidelser. Kiropraktorer er autorisert helsepersonell. Det innebærer at kiropraktorer ved behov kan henvise pasienter til røntgen/MR eller CT undersøkelser på lik linje med leger. Kiropraktorene kan også henvise pasienten til sykehus om det skulle være nødvendig.

Det er flere betegnelser som benyttes for å beskrive hvordan prolapset ser ut

 • Bukende skive eller anulus ruptur – da har skivematerialet blitt presset bakover, men er fortsatt innenfor noen av bruskringene.
 • Dehydrerte skiver – dehydrering eller tap av væske gir informasjon om at skiven er i en slitasjeprosess og har mistet noe av støtegenskapene sine.
 • Midtstilt prolaps – da har skivematerialet blitt presset lengre bakover enn ved en bukning og kan presse på nerverøtter eller ryggmargen. Gir ofte symptomer i begge armene eller kraftig nakkesmerte.
 • Høyre eller venstrestilt prolaps – skivematerialet kan også bevege seg sideveis til en av sidene. 90% av prolapser vil være til høyre eller venstre og bare 10% mot midten.

Prolapsene blir betegnet etter det nivået de stammer fra. I nakken er det 7 cervicale virvler og mellomvirvelskive får sin benevning fra virvelen over og under f.eks. C4/5 eller C5/6. Mellom disse virvlene kommer det nerver fra ryggmargen som går ut i armene våre. Nerver sender informasjon ut til muskler og ledd som sender informasjon tilbake til hjernen. Prolapser kan gi symptomer ut i armene i form av smerte, nummenhet eller nedsatt kraft. Det er derfor viktig å vite om prolapsen presser på nerven eller ikke som ett ledd i en undersøkelse av nakke- og arm plager.

Eksempler på MR beskrivelser av prolapser utgått fra nakken eller Cervical columna kan være

 • Skiven C5/6 er dehydrert, moderat bukende og har en liten anulusruptur.
 • Mistanke om lite venstrestilt prolaps i 5. cervical skive som kan påvirke venstre C6 rot.
 • Lite midtdtillet prolaps i 3. cervicale skive uten rotpåvirkning

Symptomer på et nakke prolaps kan derfor være flere ting

 • Sterke utstrålende smerter i en eller begge armene. Nervesmerter er intense og mange beskriver dem som tannverklignende.
 • Svekket kraft i arm/hånd
 • Prikking/murring eller nedsatt følelse i arm/fingre
 • Det er ikke alltid prolapser gir nakkesmerter, men kun symptomer i armen
 • Slitasjeforandringer og forkalkninger kan også lage symptomer som minner om prolaps

Nakkeprolaps kan noen ganger være svært alvorlig. Ved feil diagnose eller forsinket behandling kan dette gi varige skader på nerver og det vevet nerven er ansvarlig for.

Mange kan ha prolaps i nakken uten å være klar over det. Det er først når nakkeprolapsen begynner å presse på nervene at flere vil føle smerter i nakken og skuldrene. I de fleste tilfeller går prolapsen i nakken tilbake etter tid og behandling. Totalt sett er det få prosent av prolapser som kommer i nakken. Det vanligste stedet for prolaps er helt nederst i korsryggen.

Hva gjør kiropraktoren?

Kiropraktoren vil alltid gjøre en grundig undersøkelse i forkant av behandling for å være sikker på at riktig diagnose er stilt ved nakkeprolaps. Kiropraktorer kan henvise pasienter på lik linje som leger til sykehus eller legespesialist hvis man ønsker vurdering for mulig prolapsoperasjon.

Hva kan jeg gjøre selv?

De aller fleste med prolaps i nakken blir friske over tid. I perioden da man sliter med mest smerter fra prolaps, er det vanlig å bruke smertestillende eller medikamenter som er betennelsesdempende. Fysisk aktivitet er også viktig i helbredelsesfasen siden dette vil myke opp ledd og styrke opp muskulaturen. Dog skal den fysiske aktiviteten være begrenset slik at man ikke opplever smerte ved den. Turgåing er ofte en god form for aktivitet med lite belastning, men allikevel stimulering til bevegelse.

http://kiropraktorgruppen.no/problemomrader/nakke/stiv-nakke/

Stiv nakke

De fleste av oss har opplevd å ha stiv nakke. Dette er noe som er helt normalt og kan være utløst av blant annet stress, statisk og ensidig arbeid, gal liggestilling eller langvarige påkjenninger. En slik tilstand er ofte forbigående og for de fleste medfører ikke dette noen helseproblemer.

I de tilfellene der stiv nakke ikke går over av seg selv vil kiropraktoren være i stand til å hjelpe deg. Det er endel følgesymptomer til stiv nakke som er viktig å være klar over

 • Hodepine og migrene
 • Svimmelhet
 • Smerter ut i skulderbuer og armer

Noen har bare ett av symptomene mens andre kan oppleve å ha alle de nevnte symptomene.

Hva gjør kiropraktoren?

Kiropraktisk behandling av nakkesmerter søker å gjenopprette normal funksjon i bevegelsesapparat og nervesystem. Dette hjelper med å redusere smerte, fremme generell helse og gi økt livskvalitet slik at man kan gjennoppta normale daglige aktiviteter raskest mulig. Ved behandlinger av pasienter blir det lagt vekt på å se pasienten i helhetsperspektiv etter en totalvurdering. Kiropraktoren bruker hovedsakelig hendene i selve behandlingen og utfører en rekke metoder og teknikker for å gjenopprette normal funksjon i nakkens ledd, muskler, bindevev og nervesystem.

 • Spesifikk leddbehandling
 • Tøyninger
 • Muskulære teknikker
 • Nevrologiske vurderinger
 • Stabiliserende trening
 • Øvelser, råd og veiledning

Ved behandlinger av pasienter blir det lagt vekt på å se pasienten i helhetsperspektiv etter en totalvurdering. Der det behov for et tverrfaglig samarbeid jobber kiropraktorer tett sammen med andre faggrupper og kan anbefale supplerende behandlinger eller undersøkelser.

Ta kontakt med oss i dag ikke vent til i morgen!

Hva kan jeg selv gjøre

 • Hold deg i bevegelse. Sett av litt tid til generell aktivitet som vil være med på å løse opp stive og stramme muskelknuter.
 • Prøv å unngå stress. Dagens tidsklemme er årsak til mange plager spesielt i nakke og skulderregion. Finn ut hva som skaper spenninger for deg og vær flink til å legge inn pauser.
 • Ved akutte smerter kan man bruke en ispose over der det er mest smertefullt i ca 15 min 1 gang i timen. Varme kan man bruke på ømme og slitne skuldermuskler.
 • Masser egne skuldre. Gjør repeterende bevegelser ved å klemme på skuldrene for å myke opp musklene.
 • Tøy og strekk. Sett av noen minutter for å tøye og strekke skuldre, armer og nakke for å varme opp musklene.

Hvis du ikke klarer å løse opp nakken selv og stadig får tilbakevendende plager anbefaler vi at man tar kontakt for en vurdering. Ofte er det ikke så mye som skal behandles før plagene blir langt bedre eller borte.